Linotype Gianotten

De Linotype Gianotten van Antonio Pace, is een nieuwe versie van een Bodoni.

Pace heeft zich in het Bodoni museum te Parma laten inspireren tot dit ontwerp.

Het lettertype is vooral voor een optimale leesbaarheid ontwikkeld, welke weer terug te voeren is op de "Manuale Tipografico", het hart van Bodoni's leven en werk.