Menu Sluiten

Algemene Informatie

Fontinformatie - Wat is een font?

Wat is een font?

Onder een font wordt over het algemeen verstaan; één bepaald lettertype, inclusief de eventuele stijlnaam. De stijlnaam geeft a.h.w. de mogelijkheden of varianten van het lettertype aan. Volgens deze definitie heeft u dus in elk geval op uw systeem al de volgende 4 fonts:
Arial,
Arial Italic,
Arial Bold
Arial Bold Italic.

(u kunt dit zien in de map fonts onder Windows)

De hiernaast getoonde fonts zijn de: Bookman Light, Light- Italic, Demi, en Demi-Italic. In alle gevallen gaat het om het Bookman font, maar als u alleen de Light zou bestellen en installeren, dan krijgt u het resultaat zoals rechts te zien is.


Hier heeft men de gewenste 4 varianten van de Bookman besteld en geïnstalleerd.

Let op de grote verschillen in tekening en dikte bij deze karakters.


Goedkoop is duurkoop. Bookman, zonder de varianten italic, bold en bolditalic. MS Word heeft deze zelf gemaakt, maar zoals duidelijk wordt komt dit niet overeen met hoe het font er uit hoort te zien.

Over Vette en Cursieve letters

Zoals uit het bovenstaande duidelijk is geworden moet een cursieve of vette variant van een font geïnstalleerd zijn om het te kunnen gebruiken.

Nu bestaan er fonts die slechts 4 uitvoeringen of stijlen kennen, maar een populair font als de Frutiger kent er wel 9.

In principe zou men er voor kunnen kiezen om alle 9 Frutigers apart in een fontlijst te vermelden (zie afb. 1) maar dit houdt in dat als men dan veel fonts heeft er een lange lijst met mogelijkheden ontstaat. (dit is overigens op de Mac zonder speciale software vaak het geval). Verder houdt zoiets in dat vet of cursief dan niet eenvoudig via een toets is te gebruiken, maar men dit elke keer uit het menu moet selecteren. Men heeft er dus voor gekozen het fontmenu zo kort mogelijk te houden. Bij een font als de Frutiger heeft dit slechts één nadeel en dat is dat de Frutiger 65 Bold, de vette variant van de Frutiger 45 Light is, en niet van de 55 Roman.

Als men die vet gebruikt, dan wordt dat de 75 Black. In de praktijk leidt dit regelmatig tot verwarring. Als extra service kunnen we de fonts zo voor u aanpassen dat als u de 55 Roman vet kiest, u daarwerkelijk de 65 Bold en niet de 75 gebruikt.


Het fontmenu onder Word toont slechts de 3 Frutiger namen. Zoals onderin het scherm te zien valt, wordt de Frutiger 95 UltraBlack, als Vet Cursief nagebootst. Dit klopt, want het font is niet geïnstalleert (en bestaat ook niet)

Fontformaten en technieken. Ook de zéér oude!

Hieronder volgt enige korte informatie over de verschillende digitale technieken die in de loop der tijd ontwikkeld zijn om fonts op een computer en/of printer te kunnen gebruiken. Op dit moment is TrueType het meest populair voor Windows en PostScript nog steeds voor de Mac.

PCL4/5 Ontwikkeld door Hewlett-Packard voor hun printers. PCL4 fonts zijn ‘bitmaps’ (that’s where it all begon) en PCL5 vector of outline fonts.

PostScript Ontwikkeld door Adobe en de doorbraak voor DTP. Daarnaast heeft Adobe de zogenaamde MultipleMaster technologie ontwikkeld die de gebruiker in staat stelt zelf variaties op een thema te maken.

TrueType Samenwerking tussen Apple en Microsoft. TrueTypes hebben in de loop der tijd vooral bij ontwerpers een slechte naam gekregen. Dit komt o.a. doordat er zeer veel slechte TrueType’s in omloop zijn (10.000.000 fonts voor 10,-). Een van de voordelen van TrueType is dat het mogelijk is een font voor het beeldscherm te optimaliseren, waardoor het er bijna altijd scherp uit ziet en ook verschillen tussen de gewone en bold versie duidelijk naar voren komen.

Intellifont Zeer uitgebreide karaktersets en waren populair onder WP 5.1 en andere DOS programma’s.

Speedo Er worden op dit moment geen Speedo’s of Intellifonts meer bij gemaakt, maar zowel Agfa als Bitstream ondersteunen de formaten nog wel.

OpenType Dit standaard formaat komt voort uit een samenwerking tussen Microsoft en Adobe en compatibel met PostScript en TrueType en te gebruiken op Mac en PC. Dit formaat biedt alle voordelen van Postscript en TrueType en tevens kan een font een zeer grote karakterset krijgen, waardoor het voor meerdere talen toepasbaar is.

Korte geschiedenis van de belangrijkste fontformaten

       Begin jaren 80 ontwikkelt Adobe de paginataal PostScript, met bijbehorende PostScript fonts. Adobe vroeg ruime royalty’s en hield technologie geheim

       Eind jaren 80 wil Apple deze situatie doorbreken en ontwikkelt “TrueImage”. De bijbehorende fonts heten TrueType fonts. De technologie wordt gelicenceerd aan Microsoft. In Mac OS 7 (1991) en Windows 3.1 (1992) worden TrueType fonts als systeemfonts gebruikt

       Eind vorige eeuw ging men denken over typografische functies in een font. Apple kwam met Apple Advanced Typography (AAT) maar hield deze technologie voor zichzelf. Adobe kwam met PostScript Type 2 (Compact Font Format)  Uiteindelijk slaan Adobe en Microsoft de handen ineen en ontwikkelen OpenType. Adobe op basis van PostScript CFF en Microsoft op basis van TrueType.

       Adobe wilde OpenType gelijk met hun “Quark Killer” InDesign uitbrengen. Hierdoor was men gehaast qua naamgeving van de fonts en dacht niet na over de naamgeving. Tot op heden duurt daardoor de verwarring tussen OpenType Standaard en Professional voort.

       Microsoft maakte OpenType op basis van TrueType met nog steeds de nadruk op meertalige ondersteuning.

 

       PostScript fonts worden nauwelijks meer gemaakt en al door sommige onderdelen van Windows niet meer ondersteunt.

Soorten OpenType fonts

PostScript Outlines

OpenType Standaard (Std)
De meest basale vorm van een OpenType fonts. Deze fonts kunnen extra functies bevatten, maar dat hoeft niet zo te zijn. De Bembo Std bevat uithangende cijfers, de Gill Std weer niet.

OpenType Professional (Pro)
Deze fonts hebben in elk geval karakters voor Centraal Europees en meestal Turks aan boord. Sommige fonts bevatten echter karakters voor alle Europese talen en dat ook nog in klein-kapitalen. Tevens nog uithangende cijfers, speciale ligaturen en alternatieve karakters. De Gill Sans Pro bevat echter weer niet deze talen, maar uithangende cijfers en klein-kapitalen.

TrueType Outlines

PC TrueType met Digitale handtekening
Meest basale OpenType. Een TrueType font met digitale handtekening. 99% van alle Bitstream fonts zijn dit soort OpenType’s

OpenType Commercial / Office (Com)
bevatten alle Latijnse tekens welke in Europa gebruikt worden. Daarmee zijn de fonts geschikt voor alle Centraal Europese talen, Baltisch, Turks enz.

OpenType XSF
 (soms met Com) XSF staat voor eXcellent Screen Fonts. Dat wil zeggen dat deze fonts voorzien zijn van schermhints (voor PC), waardoor ze een zelfde kwaliteit als de Arial en TimesNewRoman krijgen.

WGL / W1G /Globalfonts
WGL fonts kunnen alle Europese talen aan en in het geval van Global fonts vrijwel alle talen ter wereld. De eerder genoemde Gill Sans is ook als WGL font leverbaar.

 

Kwaliteit van fonts

 Bij kwaliteit van fonts kan men aan 3 aspecten denken.
  1. De vorm, samenhang, “het design” Hier kan men uren over doorpraten. Waarom is de Monotype Bodoni beter dan de Adobe of ITC versie.
  2. Mogelijkheden. Welke karaktersets zitten in het font. Is het voorzien van OpenType functies. Dit kan men op de meeste sites van te voren zien.
  3. De technische kwaliteit. Zijn alle contouren gesloten, is er kerning, overlappen elementen elkaar. Het zijn allemaal zaken die tot een foutmelding kunnen leiden. Het lijkt voor de hand liggend dat een commercieel font altijd goed is en een gratis font meer kans op problemen heeft, maar dat is helaas vaak, maar niet altijd waar.

Commercieel font met technische problemen
Lethal Fake font à $ 45,- bij Myfonts, alleen de spatie en pipe zijn probleemloos

Gratis font met nauwelijks problemen.

Actuele stand in fontland

Dit zijn op 18 oktober 2019 de meest gezochte fonts in Nederland.
 

comic sans
open sans
proxima nova
source sans pro
ubuntu font
din font
museo sans
avenir next
fira sans
pt sans
work sans
josefin sans
barlow font
museo font
nunito
titillium web
din pro font
bahnschrift
amatic font
dosis font
din pro
exo font
futura pt
aller font
amatic sc
akkurat font
script mt bold
eurostile
google open sans
code 39 font
bank gothic
klavika font
font awesome free
cocogoose
font open sans
open sans bold
source sans

 

De complete fontlijst van Monotype in PDF is hier te vinden. 

Monotype fontlijst